Мөлшерлемесі - жылдық 19% бастап (СЖТМ 31,6% бастап 56% дейін)