Лицензия №02.21.0024.М от 12.03.2021 Ставка от 0,01% (ГЭСВ - от 1,22%)